flismaskiner / flistuggarDirektdrivna flismaskin (flistugg) har blivit en storsäljare och finns nu på lager.
Flismaskin har en enkel och mycket robust konstruktion med god kapacitet till ett bra pris. Passar traktorer från 15 hk. Perfekt att ta med vid skogsröjning eller slyröjning.
Maskinen drivs direkt av traktorns kraftuttag.
Själva kutterhjulet fungerar också som matarhjul då det är försett med fyra knivar samt en centrumkniv som drar in materialet.
Produkten är CE-märkt.
Den ta stammar upp till 15 cm. Flisutblåset kan blåsa flis direkt till exempelvis en vagn.


flismaskiner / flistuggar WC-x5 Kr.18.200,- + Moms ( Kr 22.750,- inkl.)